Field 'online_resolution' doesn't have a default value SCC.LT - VOLVO SAAB - Volvo klubas, Saab klubas. - Straipsniai: Pusë JAV studentø galvoja, kad Volvo ir Saab yra vokiðkos markës

PUSë JAV STUDENTø GALVOJA, KAD VOLVO IR SAAB YRA VOKIðKOS MARKëS

Para Domas · 2007 gegus 29 11:09:09 · 6 komentarai · 5742 Periros · Spausdinti
Dauguma JAV studentø neþino kokioje ðalyje gaminami vienos ar kitos markës automobiliai. Tai tapo aiðku po apklausos, kurià atliko kompanija Anderson Analytics. Apklausoje dalyvavo virð tûkstanèio studentø, besimokanèiø 375 JAV universitetuose.

Daugiau nei treèdalis repondentø manë, kad japonø markë Lexus – amerikietiðka. Tik 37 % atsakë, kad ði markë priklauso koncernui Toyota Motor. Daugiau negu 55 % apklaustøjø teigë, kad Pietø Korëjos Hyundai – japonø koncernas ir tik ketvirtis studentø atsakë teisingai.

Be to, didelë studentø dalis neþinojo, kur gaminami europietiðkø markiø automobiliai. 49 % apklaustøjø atsakë, kad ðvediðki Volvo ir Saab – vokiðkos markës, o britø Land Rover – JAV kompanija
KOMENTARAI
#1 | 1 · 2007 gegus 29 11:09:26
Cia tai :D:D:D
#2 | Domas · 2007 gegus 29 12:09:37
Jo, nu as kai pagalvoju, amerikieciai siek tiek kvaileliai... :D
Kaip jie galvojo kad Lexus amerikietiskas, man net i galva nesautu...
Bixx, sita straipsniuka gal butu idomu idet i pagrindini home puslapi? (idomu ka kiti nariai pakomentuotu smile1 )
#3 | Domas · 2007 gegus 29 12:11:40
Beje, cia dar yra pritinkantis paveiksliukas :D :

www.automobiles.lt/i2.php?i=i/naujienos/710_1.jpg
#4 | Domas · 2007 gegus 29 12:14:04
Sorry, kazkodel nerodo... Stai sitas:

www.domasdesigns.com/saab_german.jpg
#5 | Andrej850 · 2007 gegus 30 08:33:47
Galiu pasakyti tik tiek, kad kuo toliau, tuo labiau sutinku su M. Zadornovo kritika apie Amerikiecius, t.y. apie amerikieciu kvailumo lygi smile1
#6 | Arvydas · 2012 rugpjio 26 17:44:46
nieko nuostabaus - atsirastų ir tokių, kuriems Švedija yra viena iš Jav valstijų, o ką ten kalbėt apie auto gamintojus...
RAYTI KOMENTAR
Turite prisijungti, nordami parayti komentar.
VERTINK!

Reitingas: 4/10 (215 balsai )